11.6.2015 – Sestanek ARSO // Oddelek območja Srednje Save (ga. Stanka Koren, g. Tone Cezar)

08.6.2015 – Sestanek z dr. Mitja Brilly (profesor za hidrologijo in urejanje vodnih režimov na FGG)

28.5.2015 -Prisotnost na skupni 5. seji Odbora za zaščito, reševanje in civilno obrambo in 8. seji Odbora za javne gospodarske službe in promet MOL na tematiko poplavne varnosti v prostorih Gasilskega društva Vič

05.5.2015 -Sestanek ožjega odbora CI na temo prejete dokumentacije ukrepov DPN Gradaščica in OPPN Brdnikova.

16.4.2015 – Sestanek z MOP/Direktorat za vode in investicije (izvajanje DPN Gradaščica)

04.04.2015 – Članek Dnevnik

30.3.2015 – Prevzem dokumentacije vezane na DPN Gradaščica in OPPN Brdnikova na MOP in MOL

29.3.2015 – Izdaja izjave za javnost glede nesprejema amandmajev ppv k proračunu MOL 2015 in 2016

23.3.2015 – Seja MOL na kateri se je odločalo o proračunu (tudi o amandmajih za zvišanje sredstev za poplavno varnost)

19.3.2015 – Izdaja izjave za javnost glede proračuna MOL in protipoplavnih ukrepov

18.3.2015 – Pošiljanje pisma s prošnjo za podporo amandmajem za povišanje sredstev poplavne varnosti v MOL na seji MOL 23.3.2015

17.3.2015 – Sestanek ožjega odbora CI

9.3.2015 – Tretji dodatni sestanek z mag. Fazarincem

25.2.2015 – Drugi dodatni sestanek z mag. Fazarincem

22.2.2015 – Sestanek ožjega odbora CI

19.2.2015 –  Prvi dodatni sestanek z mag. Fazarincem

20.1.2015 – Članek v časopisu Dnevnik glede pobud in predlogov na osnutek proračuna 2015/16 v MOL

12.1.2015 – 2.posvet CI strokovne narave (Vabljeni g.Fazarinc, G.Fatur. G Rojnik)

10.1.2015 – Sestanek ožjega odbora CI

6.1.2015 – Prejeto vabilo na 2.sejo Odbora za zaščito, reševanje in civilno obrambo v MOL

11.12.2014 – Objavljen prispevek na RTV SLO, 3. program v oddaji Ozadja

11.12.2014 – Objava v časopisu Dnevnik

11.12.2014 – Prejeta napoved povabila na sestanek  k županu MOL, g. Jankoviću

10.12.2014 – Poslana pisma z vprašanji in podrobnejšimi zahtevami županu MOL in vsem svetniškim skupinam mestnega sveta MOL ter ministrici za okolje in prostor ter vsem poslanskim skupinam.

08.12.2014 – Poslana pobuda in predlog k Odloku o osnutkih proračuna MOL za leti 2015 in 2016

03.12.2014 – Sestanek ožjega odbora CI, oblikovanje podrobnejših zahtev in vprašanj za MOL in MOP, pričetek organizacije 2. posveta vsega članstva CI

30.11.2014 – Objava intervjuja s predstavnikom ožjega odbora CI, Matejem Weissenbachom v Nedelu

28.11.2014 – Poslani pismi predsedniku republike in predsedniku vlade s pobudo po podpori pri iskanju skupnega jezika vseh vpletenih akterjev ter pohitritvi postopkov izboljšanja poplavne varnosti v JZ delu Ljubljane

27.11.2014 – Pričetek akcije »Poročajte s terena tudi sami« in zbiranja fotografij stanja vodotokov

27.11.2014 – Prvo obveščanje članov o dosedanjih aktivnostih in novih akcijah

24.11.2014 – Objava v časopisu Dnevnik

24.11.2014 – Izpostavitev problematike na četrtni skupnosti Rožnik, strinjanje svetnikov, da je to ena od prioritetnih tem tega mandata

22.11.2014 – Postavljeno poslansko vprašanje na temo obveščanja ob zadnjih poplavah JZ dela LJ in izvedenih aktivnosti urejanja vodotokov

20.11.2014 –  Pričetek zbiranja dodatnih podpisov na stalnih lokacijah po JZ delu Ljubljane

19.11.2014 – Ustanovitev Civilne iniciative za poplavno varnost JZ dela Ljubljane