10.6.2015 – Dogovor CIPVLJ z Fakulteto za gradbeništvo in geodezijo (FGG) pri pomoči študentu magistrskega študija programa Erasmus Mundus Flood Risk Management : Vpliv poplav na vrednost nepremičnin in predlogi ukrepov za povečanje poplavne varnosti!

Anketa je popolnoma anonimna, rezultate pa bo uporabila tudi CI, kot dejstva v nadaljnih aktivnostih.

http://www.floodriskmaster.org/

V ta namen bomo razposlali na domove anketne vprašalnike, katere se lahko anonimno izpolni in pošlje nazaj brezplačno. Prav tako bomo na internetni strani dodali povezavo na anketni vprašalnik, katerega se lahko razmnoži, reši in pošlje na dogovorjen naslov.