1. Ustanovni posvet 19.11.2014

19.11.2014 smo ustanovili Civilno iniciativo za večjo poplavno varnost JZ dela Ljubljane. Na prvem posvetu se nas je zbralo okoli 200 in skupaj smo dopolnili in soglasno podprli zahteve, ki jih bomo posredovali odgovornim za posledice katastrofalnih poplav na našem območju.

Prebivalci JZ dela Ljubljane imamo v svojem okolišu problem razlivanja in poplavljanja Glinščice, ki je v pristojnosti MO Ljubljana, Horjulščice, Gradaščice in Malega grabna, ki pa sta v pristojnosti države.