Spoštovani,

31. marca 2017, bodo na Mestni občini Ljubljana pričeli z gradnjo prve faze prenove Brdnikove ulice, ki bo hkrati predstavljala tudi pričetek izvajanja protipoplavnih ukrepov v sklopu urejanja zadrževalnika Brdnikova, s ciljem zmanjševanja poplavne ogroženosti območja Rožne doline in JZ dela Viča.

Vabimo vas, da se nam pridružite ob 12. uri na Brdnikovi ulici, ob začetku del.

Mestna občina Ljubljana objavlja Osnutka odlokov o proračunu MOL za leti 2017 in 2018

Meščanke in meščane Mestne občine Ljubljana obveščamo, da sta  na podlagi 82. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 24/16 – uradno prečiščeno besedilo) in drugega odstavka 144. člena Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 24/16 – uradno prečiščeno besedilo) na spletni strani www.ljubljana.si objavljena Osnutka odlokov o proračunu MOL za leti 2017 in 2018. 

Akcija »Poročajte s terena!«

Ker več oči več vidi, vabimo vse, da nam »poročate s terena« tako, da nam posredujete fotografije, ki prikazujejo trenutno stanje vodotokov v vaši bližini. S fotografijami dodatno opozarjamo na resnost in resničnost problematike. Dobrodošle so tudi fotografije stanja vodotokov pred poplavo 22.10.2014 ali ob poplavi. Fotografije opremite s podatkom kje in kdaj so bile posnete.

Projekt Gradaščica

Zasledujmo napredek:

http://projekt-gradascica.si/

Cilj projekta Gradaščica, ki ga izvaja Direkcija Republike Slovenije za vode bo sofinanciran iz sredstev Kohezijskega sklada Evropske Unije, je celovita ureditev porečja reke Gradaščice ter s tem bistveno izboljšanje poplavne varnosti na področju naseljenih območij jugozahodne Ljubljane, Dobrove, Razorov, Stranske vasi, Šujice in Polhovega Gradca.

Veseli smo predlogov, slik in zgodb.
Potrebujemo podporo…

ZAHVALA

Lepa hvala vsem, ki civilno iniciativo podpirate ter vsem sodelavcem, ki ste nam s svojim znanjem in možnostmi brezplačno pomagali pri organizacijskih rešitvah.